Tender List (Current)


1. The following list is a correction on tender document that has been advertised before :
No records found.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


1. Tenders are invited from contractors who are still allowed to carry out the following work :


PRA KELAYAKAN UNTUK MELAKSANAKAN CADANGAN MENYEDIAKAN, MEMASANG & MENGGANTI PAM – PAM AIR MENTAH DAN AIR TERAWAT PEMULA PANEL SEDIA ADA DI LOJI PENGANGKUT RENDAH 2 (LOW LIFT PLANT 2) DAN PEMASA, PANEL HADIR DI LOJI PENGANGKAT RENDAH 3 (LOW LIFT PLANT 3), LOJI PENGANGKUT RENDAH 4 (LOW LIFT PLANT 4) DAN LOJI PENINGKATAN TINGGI 3 (HIGH LIFT PLANT 3) DI LOJI RAWATAN AIR GUNUNG SEMANGGOL, PERAK DARUL RIDZUAN.


1) Dimiliki oleh Malaysia (100%)


2) Berdaftar dengan Lembaga 
    Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB)


3) Mempunyai Permit Industri    
    Perkhidmatan Air (IPA) daripada SPAN
    Kategori : C2 atau C3 (Bekalan Air)

4) Perakuan Pendaftaran Kontractor  Sijil 
    Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK)
    Kategori Gred : G4 atau G5


Iklan : Bahasa Malaysia

Iklan : Bahasa InggerisAliran Ihsan Resources Berhad © 2018  |  All Rights Reserved

 

Contacts